“Situacija je gora nego 2014”: Oglasile se sirene za opštu opasnost u Hrvatskoj

Širom Hrvatske i dalje traje borba s nabujalim rekama Murom i Dravom, a na pojedinim mestima je situacija gora nego tokom poplava 2014. godine, zbog čega su se čak i oglasile sirene za opštu opasnost, javlja index.hr.

Načelnik štaba Civilne zaštite Opštine Drnje Nikola Grčić rekao je za televiziju N1 da je situacija gora nego 2014.

“Sad je kritičan i potok uz Dravu. Maksimalno smo na terenu i trudimo se da se obranimo od predstojećeg talasa”, rekao je on.

U mestu Torčec u Koprivničko-križevačkoj županiji jutros oglasile su se sirene za opštu opasnost zbog mogućeg nadiranja vode iz Drave.

Radi se o naselju u opštini Drnje koja je već delimično poplavljena.

U prepodnevnim satima dravska voda okružila je Starogradsku ulicu i Tore u Sigecu, a dvadesetak stanovnika je evakuisano i smešteno u Društveni dom u Peterancu.

Prema hidrološkim merenjima DHMZ-a, vodostaj Drave u Botovu jutros je 603 centimetra, te je i dalje “u crvenom”.

Jezero Šoderica kod Koprivnice zbog visokog je vodostaja Drave poplavilo kuće i vikendice koje se nalaze u krugu jezera, a daljnji rast vode potopio je vidikovac, table, i WC-e na predelu Lazine.

Prema hidrološkom izveštaju DHMZ-a, vodostaji Save u gornjem toku su u opadanju, a u nizvodnom su u blagom porastu. Vodostaji Mure opadaju tako da je smanjena količina dotoka u Dravu, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje Drave i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu.

Trenutno stanje odbrana od poplava

Vanredno stanje: Drava – Botovo; Mura – Goričan

Vanredne mere: Drava – Novo Virje Skela; Mura – Mursko Središće; Retencija Žutica – CS Rožec

Pregled stanja poplava po županijama

Koprivničko-križevačka županija

Na osnovu Odluke Hrvatskih voda juče je poslata SMS poruka upozorenja zbog rekordnog vodostaja Drave, a zbog mogućnosti poplavljivanja područja Opštine Hlebine. Takođe, juče u popodnevnim satima, na zahtev Direkcije civilne zaštite, u Gabajevu Gredu upućene su dodatne snage Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatske vojske.

Maksimalni napori u odbrani od poplave preduzimani su i u opštini Drnje, gde se i dalje po potrebi raspoređuju dodatne snage vatrogasaca i HGSS-a.

Tokom noći u mestu Sigetec angažovan je HGSS radi evakuacije 14 osoba koje su smeštene u društveni dom.

Na jezeru Šoderica osam kuća je u opasnosti od bujice, dok se u selu Torčec pripremaju vreće s peskom kako bi se postavili nasipi na ugrožene pozicije. Na terenu su radnici Hrvatskih voda, vatrogasci i meštani. Veliku pomoć pružaju građani koji su sve vreme podrška lokalnim operativnim snagama.

Međimurska županija

U Opštini Nedelišće je na saniranju nasipa u Pušćinama bilo angažovano više od 300 ljudi s mehanizacijom, pa je pucanje nasipa zaustavljeno i sanirano. U gradu Mursko Središće se i dalje provodi prepumpavanje potoka u reku Muru, u kojem učestvuju komunalna poduzeća i vatrogasci.

Privremeno je obustavljen saobraćaj zbog vode na putu na DC41 Drnje-Botovo-GP Gola.

U opštinama Podturen, Dekanovac, Domašinec, Goričan, Kotoriba i Donja Dubrava su se tokom dana i noći provodile aktivnosti ispumpavanja vode, izrade upojnih bunara, postavljanja i nadogradnje nasipa na kritičnim mestima te na nasipu na Muri.

Zagrebačka županija

Nivo Save je u opadanju i stanje se smiruje. U Velikoj Gorici su i dalje na terenu angažovani pripadnici Civilne zaštite, vatrogasci s područja Velike Gorice, radnici vodoprivrede i komunalnih firmi, te volonteri Civilne zaštite. U opštinama Rugvica, Orle i Ivanić Grad nivo vode je u opadanju, dok je u Hruščici postavljeno 300 metara boks barijera, a vatrogasci i radnici vodoprivrede prate stanje nasipa.

U Brdovcu se voda povlači na celom području, a četiri kuće su još poplavljene. Na terenu su i dalje angažovani vatrogasci i volonteri civilne zaštite.

Sisačko-moslavačka županija

Tokom 7. avgusta na području opštine Martinska Ves punjene su vreće s peskom na kritičnim tačkama gde je voda bila u porastu, dovozio pesak kamionima te su izrađeni upojni bunari. Na terenu su angažovane operativne snage sistema Civilne zaštite, volonteri i drugi.

Osječko-baranjska županija

Na području malog sliva Vuka stanje je pod kontrolom, izvršen je pregled kanala Poganovačko–Kravičkog te se sprovode pripreme za pravljenje nasipa. U mestu Krašica radnici komunalnih preduzeća i Hrvatskih voda postavili su boks barijere, u Moslavini Podravskoj radnici Hrvatskih voda i pripadnici DVD Podravska Moslavina napravili su branu oko jedne ugrožene kuće.

U Donjem Miholjcu na zahtev Hrvatskih voda zatvorene su ustave na Hobođ 1 i Hobođ 2. Kod naselja Nard vatrogasci, lokalni članovi udruženja i meštani punili su vreće s peskom i pravili nasip u dužini od oko 150 metara na kritičnom delu Drave.

Na području županije se obilaze kritična mesta, pripremaju vreće sa peskom, a u pripravnosti su sve snage koje će biti aktivirane u slučaju potrebe.

 

NOVE TURSKE HIT  SERIJE  GLEDAJTE  NA LINKU ISPOD

https://rbsm-serije.com/

Share this…
Share on facebook

Facebook

Share on pinterest

Pinterest

Share on twitter

Twitter

Share on linkedin

Linkedin