Postavi Pitanje

U polju pored možete postaviti pitanje koje vas interesuje.

Odgovaramo na širok spektar svih životnih tema, na sve nedoumice i probleme povezane sa:

Zdravljem, porodicom, religijom, ljubavi, djecom, začećem, sihrima, poslom, itd.

Na sva pitanje odgovara isključivo AGA.

Odgovori na pitanja su strogo poverljivi, i ne iznosi se identitet pitača javno. 

Pored imate polje koje trebate popuniti, a prije postavljanja pitanja osmislite jedan trocifreni broj i zapišite ga (npr: 553, 359, 753, itd.)

To će biti vaša šifra, i pod tim brojem dobićete odgovor na pitanje koje ste postavili u sekciji ODGOVORI na sajtu.

Odgovor će te dobiti najkasnije u roku od 3 dana .

SLEDEĆU FORMU POPUNITE SA TAČNIM PODACIMA. (Podaci neće biti vidljivi javno)

 

 

 

 

POPUNI POLJA