Primećena STRAŠNA ZVER na obali Crne Gore: Ribari odmah poslali uzorak na ISPITIVANJE – otkriveno ŠTA je

Insitut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore zabeležio je da u Jadranskom moru ima ukupno 44 vrste ajkula i raža, što čini 75 odsto svih vrsta hrskavičavih riba Jadrana. Iz te institucije su saopštili da je retka vrsta na Mediteranu – peščani pas, primećena na obali Crne Gore, dok je najčešća vrsta od velikih ajkula pas modrulj.

Međutim, ističu, ono sa čime se ajkule i raže suočavaju jeste masovno izumiranje. Ilija Ćetković, sa Instituta za biologiju mora, čija su oblast istraživanja ajkule i raže kaže da se nasuprot uobičajenom mišljenju ljudi, ove vrste mogu pronaći u svim morima sveta, uključujući i Jadransko, prenose Vijesti.me.

“Do sada je zabeleženo čak 59 vrsta u Jadranskom moru. U njegovim vodama se mogu sresti i neki od ‘živih fosila’ kakav je pas glavonja, za čije se srodnike smatra da su evoluirali u periodu Jure”, kaže Ćetković. Hrskavičave ribe, dodaje on, predstavljaju jednu od evoluciono najstarijih grupa kičmenjaka, čiji predstavnici naseljavaju svetska mora već više od 400 miliona godina.

“Ajkule i raže danas preživljavaju masovno opadanje brojnosti svojih vrsta, a neke su i regionalno izumrle. Najnovija istraživanja pokazuju da je trećina ukupnog broja vrsta ajkula i raža suočena sa rizikom od istrebljenja, mahom usled preteranog izlova, sporog dostizanja polne zrelosti i malog broja potomaka”, navodi Ćetković. Institut za biologiju mora sprovodi istraživanja u cilju utvrđivanja bioraznolikosti i učestalosti ovih vrsta u našim vodama. Nalazi nekih datiraju iz prošlih decenija i njihovo trenutno prisustvo nije potvrđeno.

“Laboratorija za ihtiologiju i morsko ribarstvo čuva informacije o ulovima i viđanjima u obliku baze podataka koja trenutno sadrži oko 2.500 unosa. Podaci potiču iz redovnog monitoringa morskog ribarstva i iz takozvane građanske nauke, kojom svaki građanin/ka može doprineti cilju.

Ovakav vid sakupljanja podataka je uveliko našao primenu u istraživanju ajkula i raža usled retkosti njihovih jedinki, i samim tim česte nemogućnosti istraživača da direktno dođu do uzoraka. Uz pomoć ribara i drugih zainteresovanih, došlo se do novih ili čak prvih nalaza 29 vrsta u našim vodama”, kaže Ćetković.

Kao jedno od značajnijih otkrića on ističe višegodišnju prisutnost nedoraslih jedinki peščanog psa, vrste retke u gotovo čitavom Mediteranu, i to na širem području ušća reke Bojane. Svi nalazi ove vrste u Crnoj Gori su dobijeni zahvaljujući interesovanju ribara, koji su ih prosledili osoblju Instituta.

BONUS VIDEO: NOVA TURSKA hit SERIJA LJEPŠA SAM OD TEBE na LINKU ISPOD 2022

https://rbsm-serije.com/index.php/2022/06/09/lepsa-sam-od-tebe-1-epizoda-sa-prevodom-video/

 

Share this…
Share on facebook

Facebook

Share on pinterest

Pinterest

Share on twitter

Twitter

Share on linkedin

Linkedin