Connect with us

Odgovori

ODGOVOR NA PITANJE: Dova (molitva) za želju? (Broj 759)

Published

on

Dova za zelje

Dova za želju

Pitanje:

Selam alejkum, zanima me koja je dova za želju?

Odgovor:
Hvala Allahu Gospodaru svjetova, salavat i selam na Poslanika Njegova a zatim:
Ne postojiposebna dova za Zamoli.

Dakle stvar je lahka, imate želju, podignete ruke i zamolite Allaha da vam je ispuni ako je u tome dobro za vas i to ponavljate

Vaša pitanja možete postaviti u odjeljku – Postavi Pitanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirahim

ALLAHUMME INNI ES’ELUKE BISMIKEL EHADIL EAZZI VE EDUUKE-LLAHUMME BISMIKEL EHADI-SSAMEDI VE EDUUKE-LLAHUMME BISMIKEL AZIIMIL VITRI VE EDUUKE-LLAHUMME BISMIKEL KEBIIRIL MUTEAALI-LLEZII MELE’E-L-ERKAANE KULLEHAA EN TEKŠIFE ANNII MAA ASBAHTU VE MA’A EMSEJTU FIIHI.

بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكفيني بالحلال ، عين حرامي ، أغنيني بيفاد مثل أمين سيفك.

بسم الله الرحمن الرحيمي
الله ربي سمفاتي صبا وربه ارشيل عظيم. fe lejse kableke shej un، entel ahiru fe lejse ba deke shej un، ve ente -zahiru felejse feukake shej un ve ente batinun felejse duneke shej un، ikdi a nid -dejne vagnini minel fakri.

Share this…
Share on Facebook

Facebook

Pin on Pinterest

Pinterest

Tweet about this on Twitter

Twitter

Share on LinkedIn

Linkedin

Continue Reading

Odgovori

Svjedok prilikom vjenčanja i prodaja kozmetike

Published

on

Prvo pitanje odnosi se na svjedočenje pri šerijatskom vjenčanju. Prijatelji žele da se vjenčaju šerijatski i zamolili su nas da moj suprug i ja budemo svjedoci (i još jedna ženska osoba). Negdje sam pročitala da ja kao svjedok na Sudnjem danu odgovaram za njih, za njihov život u vjeri. Pitali smo našeg hodžu, on kaže mi odgovaramo samo za sebe pred Uzvišenim Allahom. Žao mi je da ih odbijem ako je to istina, jer Allah zna da se bojim i za sebe a kamoli da odgovaram za njih, niko ne zna šta se dešava u nečija 4 zida. Nadam se da neću biti pogrešno shvaćena, ali sigurna sam da znate o čemu govorim.
Drugo pitanje odnosi se na katalošku kozmetičku prodaju. Radi se o kozmetici Farmasi. Firma ima halal certifikat, ali isto tako sam pročitala da ja odgovaram za to sto prodajem, npr. prodam neku šminku određenoj osobi, ili parfem, ona na taj način zavodi muškarce i slično. U tom slučaju ja sam poveznica do njenog nemorala.

Odgovor:

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, salavat i selam na Poslanika Njegova a zatim:

1. Niste vi odgovorni za njihov život i postupanje samo biste bili svjedoci da je brak među njima sklopljen ali morate znati da po mišljenju većine učenjaka i to je ispravniji stav nije dozvoljena ženama da svjedoče šerijatskom vjenčanju već je za to potrebno dva pravedna muška svjedoka.

2. Nije dozvoljeno prodavati ono što je zabranjeno konzumirati ili koristiti u haram svrhe onima koji će po Vašoj procjeni tako i postupati. U ovom slučaju šminka i parfemi se prodaju samo onima koji se drže propisa i neće ih koristiti na haram način. Ostale higijenske i kozmetičke proizvode možete svima prodavati.

Allah najbolje zna.

(RBSM_RADIO)

Share this…
Share on Facebook

Facebook

Pin on Pinterest

Pinterest

Tweet about this on Twitter

Twitter

Share on LinkedIn

Linkedin

Continue Reading

Odgovori

ODGOVOR NA PITANJE: Da li je Sudnji dan blizu? (Broj 157)

Published

on

Sudnji Dan

Da li je Sudnji dan blizu?

PITANJE: Da li se približilo nastupanje Sudnjeg dana s obzirom da većina ljudi našeg vremena čini mnoge grijehe?

 

ODGOVOR: Hvala Allahu, dž.š. Uzvišeni Allah kaže: ”Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.” (El-Enbija´, 10) Ibn-Kesir, r.a., tumačeći ovaj ajet u svom tefsiru, kaže: ”Ovo je upozorenje od Allaha, dž.š., da se Sudnji dan približio, a ljudi su nehatni i bezbrižni prema toj nepobitnoj činjenici, odnosno, ne obavljaju nikakve pripreme kako bi ga spremno dočekali.” (Ibn-Kesir, Tefsirul-Kur´anil-Azim, 172/3)

 

Allah, dž.š., kaže: ”Ono što je Allah odredio – dogodiće se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju! (En-Nahl, 1) Ibn-Kesir, r.a., kaže: ”Allah, dž.š., u ovom ajetu obavještava da se Sudnji dan približio i to glagolom u perfektu što dodatno potvrđuje nepobitnost tog događaja.” (Ibid, 560/2.)

 

Allah, dž.š., kaže: ”Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio!” (El-Kamer, 1.) Ibn-Kesir, također, u svom tefsiru kaže: ”Ovim ajetom Allah, dž.š., nam skreće pažnju da se nastupanje Sudnjeg dana približilo, a time i okončanje ovoga svijeta.” (Ibid, 360/40.)

 

U još jednom ajetu Allah, dž.š., kaže: ”Allah objavljuje Knjigu, samo istinu i pravednost. A šta ti znaš, – možda je Smak svijeta blizu!” (Eš-Šura, 17) Tirmizi u svom “Sunenu” prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kako da se lagodno osjećam, kada je Israfil već pripremio rog da puhne u njega i samo iščekuje naredbu svog Gospodara da to i učini?” Kao da su izrečene riječi teško pale ashabima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa im on reče: ”Recite: ´Dovoljan nam je Allah, dž.š., i divan li je On Zaštitnik! Na Uzvišenog Allaha se oslanjamo.´” (Tirmizi, 1980)

 

Ahmed i Muslim prenose od Ibn-Mesu’da, r.a., hadis Allahovog Poslanika, s.a.v..s, u kome on kaže: ”Nastupanje Sudnjeg dana će dočekati samo najgora vrsta ljudi.” (Ahmed, 3548, Muslim, 5243) Ahmed i Buharija bilježe u svojim zbirkama hadis od Mirdasa el-Eslemija u kome Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Dobri ljudi će odlaziti sa ovog dunjaluka jedan za drugim, a ostaće ološ i izrodi kao što iza dobre pšenice ili hurmi ostaju otpaci i trina. Allah, dž.š., im neće posvetiti nikakvu pažnju.” (Džamius-sahih, 7934)

 

Ahmed, Buharija, Muslim i Tirmizi prenose od Enesa, r.a., da je kazao: ”Nešto ću vam reći, a što nećete čuti ni od koga poslije mene – čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: ´Od predznaka Sudnjeg dana je i nestanak znanja čije će mjesto zauzeti neznanje, raširiće se nemoral i biće mnogo žena, a malo muškaraca. Tako će odnos između žena i muškaraca biti pedeset naspram jedan u korist žena.´” (Buharija, 79; Muslim 4825; Ahmed 12735; Tirmizi 2131)

 

Taberani prenosi od Sehla b. Sa’da, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Pred kraj ovog svijeta doći će do potonuća Zemlje, kamenovanja i izobličavanja i mijenjanja fizionomije živih bića. To će se desiti kada se pojave muzički instrumenti, pjevačice i kada se konzumiranje alkohola bude smatralo dozvoljenim činom.” (Sahihul-džami’a, 3665)

 

Svi ovi tekstovi iz Kur’ana i hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nužno ukazuju da se nastupanje Sudnjeg dana približilo i da je veliko povećanje grijeha jedan od njegovih predznaka. Nevjernici drže nemogućim njegovo nastupanje ili, u najboljem slučaju, smatraju ga dalekim. Istinu je rekao Uzvišeni Allah: ”Oni misle da se dogoditi neće, a Mi znamo da sigurno hoće.” (El-Mearidž, 6-7)

Molimo Uzvišenog Allaha da nas spasi i sačuva na ovom i budućem svijetu!

Hvala pripada Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova.

 

PITANJE: Da li se približilo nastupanje Sudnjeg dana s obzirom da većina ljudi našeg vremena čini mnoge grijehe?

 

ODGOVOR: Hvala Allahu, dž.š. Uzvišeni Allah kaže: ”Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to.” (El-Enbija´, 10) Ibn-Kesir, r.a., tumačeći ovaj ajet u svom tefsiru, kaže: ”Ovo je upozorenje od Allaha, dž.š., da se Sudnji dan približio, a ljudi su nehatni i bezbrižni prema toj nepobitnoj činjenici, odnosno, ne obavljaju nikakve pripreme kako bi ga spremno dočekali.” (Ibn-Kesir, Tefsirul-Kur´anil-Azim, 172/3)

 

Allah, dž.š., kaže: ”Ono što je Allah odredio – dogodiće se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju! (En-Nahl, 1) Ibn-Kesir, r.a., kaže: ”Allah, dž.š., u ovom ajetu obavještava da se Sudnji dan približio i to glagolom u perfektu što dodatno potvrđuje nepobitnost tog događaja.” (Ibid, 560/2.)

 

Allah, dž.š., kaže: ”Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio!” (El-Kamer, 1.) Ibn-Kesir, također, u svom tefsiru kaže: ”Ovim ajetom Allah, dž.š., nam skreće pažnju da se nastupanje Sudnjeg dana približilo, a time i okončanje ovoga svijeta.” (Ibid, 360/40.)

 

U još jednom ajetu Allah, dž.š., kaže: ”Allah objavljuje Knjigu, samo istinu i pravednost. A šta ti znaš, – možda je Smak svijeta blizu!” (Eš-Šura, 17) Tirmizi u svom “Sunenu” prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kako da se lagodno osjećam, kada je Israfil već pripremio rog da puhne u njega i samo iščekuje naredbu svog Gospodara da to i učini?” Kao da su izrečene riječi teško pale ashabima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa im on reče: ”Recite: ´Dovoljan nam je Allah, dž.š., i divan li je On Zaštitnik! Na Uzvišenog Allaha se oslanjamo.´” (Tirmizi, 1980)

 

Ahmed i Muslim prenose od Ibn-Mesu’da, r.a., hadis Allahovog Poslanika, s.a.v..s, u kome on kaže: ”Nastupanje Sudnjeg dana će dočekati samo najgora vrsta ljudi.” (Ahmed, 3548, Muslim, 5243) Ahmed i Buharija bilježe u svojim zbirkama hadis od Mirdasa el-Eslemija u kome Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Dobri ljudi će odlaziti sa ovog dunjaluka jedan za drugim, a ostaće ološ i izrodi kao što iza dobre pšenice ili hurmi ostaju otpaci i trina. Allah, dž.š., im neće posvetiti nikakvu pažnju.” (Džamius-sahih, 7934)

 

Ahmed, Buharija, Muslim i Tirmizi prenose od Enesa, r.a., da je kazao: ”Nešto ću vam reći, a što nećete čuti ni od koga poslije mene – čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: ´Od predznaka Sudnjeg dana je i nestanak znanja čije će mjesto zauzeti neznanje, raširiće se nemoral i biće mnogo žena, a malo muškaraca. Tako će odnos između žena i muškaraca biti pedeset naspram jedan u korist žena.´” (Buharija, 79; Muslim 4825; Ahmed 12735; Tirmizi 2131)

 

Taberani prenosi od Sehla b. Sa’da, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Pred kraj ovog svijeta doći će do potonuća Zemlje, kamenovanja i izobličavanja i mijenjanja fizionomije živih bića. To će se desiti kada se pojave muzički instrumenti, pjevačice i kada se konzumiranje alkohola bude smatralo dozvoljenim činom.” (Sahihul-džami’a, 3665)

 

Svi ovi tekstovi iz Kur’ana i hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nužno ukazuju da se nastupanje Sudnjeg dana približilo i da je veliko povećanje grijeha jedan od njegovih predznaka. Nevjernici drže nemogućim njegovo nastupanje ili, u najboljem slučaju, smatraju ga dalekim. Istinu je rekao Uzvišeni Allah: ”Oni misle da se dogoditi neće, a Mi znamo da sigurno hoće.” (El-Mearidž, 6-7)

Molimo Uzvišenog Allaha da nas spasi i sačuva na ovom i budućem svijetu!

Hvala pripada Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova.

Vaša pitanja možete postaviti u odjeljku – Postavi Pitanje

 

 

Share this…
Share on Facebook

Facebook

Pin on Pinterest

Pinterest

Tweet about this on Twitter

Twitter

Share on LinkedIn

Linkedin

Continue Reading

Odgovori

ODGOVOR NA PITANJE: Posao preko štele, da li mi je haram zarada? (Broj 355)

Published

on

Haram zarada

Posao preko štele. Da li mi je haram zarada?

Pitanje:

Eselamu alejkum. Posao sam dobio preko štele, tj. platio sam da bih dobio državni posao za koji nisam kvalifikovan gdje već radim par godina. Traurig sam upisao i fakultet u Travniku isključivo zbog Diplom kako bih napredovao i zadržao posao. Da li je meni haram novac koji tu zaradim? Unaprijed zahvaljujem, Allah vas nagradio.

Odgovor:

Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Svaka hvala, zahvala i pohvala pripadaju samo Allahu, dželle še’nuh. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Mito je u šerijatu strogo zabranjeno i ubraja se u velike grijehe, te oko toga nema razilaženja među učenjacima. Na zu jasno ukazuju Kur’an i Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah, tebareke ve te’ala, u svojoj plemenitoj Knjizi: „ Ne jedite imovinu jedni drugih na nepošten način i ne sporite se “[El-Bekare, 188] I kaže Aiša, radijallahu anha:” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je i onoga koji daje i koji uzima mito “[Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed, Hakim i Bejheki].

Tako da je svako davanje novca, usluge ili koristi nekome kako bi. Insan treba da se pokaje Allahu za učinjeno djelo ako je to već učinio i da to više ne čini. A plata koju zarađuje nije haram, nego je način na koji je stekao posao haram (spomenuto mito) jer je time Plata koju zaradi na tom poslu nije haram, jer platu zarađuje svojim stručnim i poštenim radom, osim ako je suprotno.

Ein Allah najbolje zna.

(RBSM_RADIO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirahim

ALLAHUMME INNI ES’ELUKE BISMIKEL EHADIL EAZZI VE EDUUKE-LLAHUMME BISMIKEL EHADI-SSAMEDI VE EDUUKE-LLAHUMME BISMIKEL AZIIMIL VITRI VE EDUUKE-LLAHUMME BISMIKEL KEBIIRIL MUTEAALI-LLEZII MELE’E-L-ERKAANE KULLEHAA EN TEKŠIFE ANNII MAA ASBAHTU VE MA’A EMSEJTU FIIHI.

بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكفيني بالحلال ، عين حرامي ، أغنيني بيفاد مثل أمين سيفك.

بسم الله الرحمن الرحيمي
الله ربي سمفاتي صبا وربه ارشيل عظيم. fe lejse kableke shej un، entel ahiru fe lejse ba deke shej un، ve ente -zahiru felejse feukake shej un ve ente batinun felejse duneke shej un، ikdi a nid -dejne vagnini minel fakri.

Share this…
Share on Facebook

Facebook

Pin on Pinterest

Pinterest

Tweet about this on Twitter

Twitter

Share on LinkedIn

Linkedin

Continue Reading

SLUŠAJ RADIO

  1. RBSM RADIO

May 2022
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Popularno

Copyright © 2021 Radio Balkan Seher Mahala