Cijela porodica u šoku: IZNENADA JOJ UMRO MUŽ, A PENZIJU NASLIJEDILA LJUBAVNICA

Suprug jedne Beograđanke je prošle jeseni iznenada preminuo od infarkta, a nakon toga uslijedio je šok u familiji. Ljubavnica je saznala za njegovu smrt i otkrila da sa njim ima dijete koje je on zakonski priznao.

 

Supruga je dva mjeseca poslije njegove smrti podnijela Fondu PIO zahtjev za porodičnu penziju na osnovu dvoje maloljetne djece. Rješenje još nije dobila, ali je u međuvremenu čula da ljubavnica već prima tu penziju za svoje dijete.

 

U Fondu PIO objašnjavaju da supruga koja je bila u braku i nije za života svog partnera znala da on ima i vanbračnu ženu ne može da joj ospori pravo na penziju, ukoliko ona ispunjava uslove predviđene zakonom, objavile su Novosti.

 

“Pravo na porodičnu penziju pored supruge ima i vanbračna partnerka ukoliko je zajednica trajala najmanje tri godine ili ako sa pokojnim ima zajedničko dijete. Postojanje vanbračne zajednice se utvrđuje u vanparničnom postupku koji se pokreće na zahtjev vanbračnog partnera i uz zahtjev za penziju se podnosi pravosnažna sudska odluka kojom je utvrđeno postojanje ove zajednice – kažu u Fondu.

 

Ko sve može da naslijedi penziju?
Članovima porodice po zakonu se smatraju supružnik i vanbračni partner u skladu sa propisima kojima se uređuju porodični odnosi, odnosno djeca (rođena u braku ili van braka ili usvojena, pastorčad koju je izdržavao, unučad, braća i sestre i druga djeca bez roditelja, odnosno ona koja imaju jednog ili oba roditelja koji su potpuno nesposobni za rad, a koju je on izdržavao), kao i roditelji (otac i majka, očuh i maćeha i usvojioci) koje je takođe izdržavao.

 

Advokat Vladan Jevtić kaže da ni dijete iz vanbračnog, niti djeca iz bračnog života ne mogu dobiti porodičnu penziju prije ostavinske rasprave, niti Fond PIO može bilo kome od nasljednika dodijeliti porodičnu penziju prije pravosnažnog ostavinskog rješenja.

“Dijete iz vanbračnog odnosa preko svog zakonitog zastupnika majke moglo je teoretski da započne i završi ostavinski postupak na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih djeteta i umrlice oca, a da ne prijavi cjelokupnu imovinu i sve nasljednike – objašnjava Jevtić i dodaje:

“Međutim, u nasljednom pravu važi strogo pravilo da svu kasnije pronađenu imovinu ili nasljedno pravo poput penzije, zakonski nasljednici mogu da zahtijevaju naknadno u bilo kom trenutku. To znači da oni koji nisu učestvovali u ostavinskom postupku iz bilo kojih razloga mogu da traže dopunu i pravičnu raspodjelu imovine i prava – kaže on.

 

 

Prema njegovim riječima, udovica ima pravo na porodičnu penziju sa navršene 53. godine života, ili ako je do smrti korisnika odnosno osiguranika, ili u roku od jedne godine od dana smrti postala potpuno nesposobna za rad. Ona takođe ima pravo i ukoliko iz vanbračne zajednice ima djecu koja imaju pravo na porodičnu penziju, a udovica obavlja roditeljsku dužnost. U konkretnom slučaju zakonski nasljednici kojima su uskraćena prava mogu preko suda i javnog bilježnika zahtijevati dopunska ostavinska rješenja ukoliko već postoji izdato osnovno.

“Ukoliko ga nema, Fond PIO nema pravo da isplaćuje porodičnu penziju po svojoj procjeni nasljednika, odnosno bez ostavinskog rješenja ne može da je dodijeli nijednom od nespornih zakonskih nasljednika – tvrdi advokat Jevtić

On navodi da je proteklih godina imao više ovakvih slučajeva, ali da se ni u jednom nije desilo da supruga i djeca ne znaju za vanbračno dijete. On kaže da se sada relativno brzo razriješe ovakve stvari oko nasljednika i nasljednih prava.

Kako se dijeli penzija?
Advokat objašnjava da pravo na porodičnu penziju po smrti roditelja imaju djeca do 18 godina starosti ili do kraja akademskih studija, a maksimum do 26. godine.

Penzija se dijeli tako da svakom djetetu pripadne jednak dio. U ovakvom slučaju nasljednik penzije može da bude i supruga, ali samo ako je nezaposlena, jer je i ona zakonski nasljednik iza ostavioca, koji je preminuo.

Iznos porodične penzije se određuje u procentu od penzije koja je pripadala preminulom korisniku u momentu smrti i za četiri i više članova porodice ona iznosi 100 odsto, s tim što se taj iznos dijeli na jednake dijelove prema broju članova porodice. (RBSM-RADIO)

 

 

GLEDAJTE NAJNOVIJE SERIJE – SVE EPIZODE NA SAJTU – KLIKNI OVDJE 

www.rbsm-serije.com

Pratite nas na INSTAGRAMU I FACEBOOKU 

(RBSM-RADIO)